Tepelná čerpadla

Domů » Princip tepelného čerpadla

Tepelná čerpadla

Princip tepelného čerpadla lze přirovnat k principu chladničky. Ta odebírá teplo potravinám v ní uloženým a tímto odebraným teplem v podstatě vytápí místnost, kde je umístněna.

V případě tepelného čerpadla se teplo získává z okolního prostředí, kde je ho neomezené množství. Nejčastěji přímo ze vzduchu, nebo ze země prostřednictvím kapaliny – nemrznoucí směsi. Ta proudí v trubkách zakopaných v zemi a „natahuje“ teplo z okolní zeminy.

Nemrznoucí směs ohřátá „přírodním teplem“ se odvádí do výparníku tepelného čerpadla, kde se nízkopotenciální teplo předá chladivu kolujícím uvnitř zařízení. Chladivo se tím ve výparníku vypaří a vzniklý plyn je nasán kompresorem. Kompresor ohřáté plynné chladivo prudce stlačí a díky fyzikálnímu principu komprese, kdy při vyšším tlaku stoupá teplota, jako teplotní výtah „vynese“ ono nízkopotenciální teplo na vyšší teplotní hladinu cca 80°C. Kompresorem zahřáté chladivo putuje do kondenzátoru, teplo se zde předá do topné vody pro vytápění celého domu, ohřevu vody v zásobníku nebo bazénu a plynné chladivo změní svoje skupenství na kapalné. Z kondenzátoru putuje kapalné chladivo přes expanzní ventil, kde se prudce ochladí, zpět do výparníku, kde se opět ohřeje. Tento cyklus se stále opakuje, takže tepelné čerpadlo skutečně přečerpává teplo z vnějšího prostředí do vytápěného domu.

Na stejném principu pracují i tepelná čepradla odebírající teplo ze vzduchu. Jak je ale možné ohřívat chladivo vzduchem, která má například -20°C ? Jednoduše, chladivo musí mít teplotu třeba -25°C a „teplejším“ vzduchem s -20°C, ho dokážeme ohřát o několik stupňů výše. Samozřejmě že při takto nízkých teplotách již není tepelné čerpadlo tak účinné, ale princip tepelného čerpadla stále funguje a tepelné čerpadlo stále topí.

ROZDĚLENÍ TEPELNÝCH ČERPADEL:

  • Tepelné čerpadlo vzduch/voda
  • Tepelné čerpadlo země/voda
  • Tepelné čerpadlo voda/voda
  • Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch

Tepelná čerpadla

Peníze

Hlavním důvodem pro koupi tepelného čerpadla jsou peníze, které ušetříte na provozu Vašeho domu. Ceny energií jsou vysoké a jedinou obranou proti vysokým platbám za plyn nebo elektřinu je snížení své závislosti na monopolních dodavatelích těchto energií. Tepelné čerpadlo je skvělou příležitostí jak tohoto cíle dosáhnout. Peníze, které zaplatíte za tepelné čerpadlo se Vám při současných cenách energií velmi rychle vrátí zpět na dosažených úsporách. Pokud financujete dům hypotékou, zvýší vám instalace tepelného čerpadla měsíční splátku hypotéky přibližně o 1 200 korun, ale zároveň sníží platby za energie o 2 500 korun. Díky tomu Vám za rok zbude navíc přibližně 16 000 korun, které můžete utratit třeba za dovolenou a pak o ní vyprávět sousedům, kteří místo dovolené musí platit složenky za plyn.

KOMFORT

Tepelné čerpadlo je jediná technologie, která poskytuje komfort plynového vytápění za cenu vytápění dřevem. Komfort tepelného čerpadla ocení nejvíce lidé, kteří topili kotli na uhlí, dřevo nebo krbovými vložkami. S tepelným čerpadlem se nemusíte v létě starat o zásoby paliva, v zimě se starat o topení a vynášení popela. Majitelé krbových vložek ocení po instalaci tepelného čerpadla i zásadní snížení prašnosti v celém domě.

TECHNOLOGIE

Tepelné čerpadlo Vám umožní jednoduše a levně využívat i další technologie ve Vašem domě. K tepelnému čerpadlu lze snadno doplnit například řízené větrání, které bude stát výrazně méně než běžné samostatně instalované větrací systémy. Pokud máte čerpadlo s vrty, můžete snadno pro svůj dům získat pasivní chlazení, které pracuje celoročně v podstatě bez provozních nákladů. Stejně tak většina tepelných čerpadel vzduch/voda, může fungovat jako zdroj chladu pro klimatizaci celého domu.

EKOLOGIE

Tepelné čerpadlo je k životnímu prostředí mnohem ohleduplnější než jiné zdroje tepla. Jeho používáním se výrazně snižují emise skleníkových plynů a dalších škodlivin.

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH

Tepelné čerpadlo typu vzduch/vzduch odebírá teplo z venkovního vzduchu. Ten je nasáván do venkovní jednotky tepelného čerpadla, kde je z něj následně získáváno teplo. To se pak využívá pro ohřev vzduchu uvnitř daného objektu. Fungování tepelného čerpadla vzduch/vzduch bychom mohli přirovnat například ke krbu, který sice vytápí jednu místnost, ale teplo se šíří po celé budově. Kromě funkce topení má tepelné čerpadlo také funkci klimatizace a odvlhčování.

Výhodou tohoto řešení jsou nízké pořizovací náklady v kombinaci s poměrně jednoduchou a rychlou instalací. Díky vestavěnému filtru a ionizátoru vzduchu je schopno vyčistit vzduch v místnosti od alergenů a škodlivých látek.

Jednotky singlesplit

V podstatě jde o dělená zařízení s jednou venkovní jednotkou a kompresorem, který se nachází vně objektu a jednou vnitřní jednotkou. Zařízení dále můžeme dělit dle umístění, tedy např. podstropní, nástěnné, kazetové a další.

Jednotky multisplit

Jednotky typu multisplit fungují na stejném principu, jako jednotky split, ovšem s tím rozdílem, že k venkovní jednotce (kompresoru) je připojeno více vnitřních zařízení. Ta je možné navíc libovolně kombinovat dle potřeby.

Jednou z variant je také možnost rozdělení na zóny. Každá zóna má pak svůj vlastní termostat a je konfigurovatelná samostatně. V praxi pak dostaneme příležitost nastavit odlišnou teplotu v různých místnostech dle potřeby.